Banner

Bột xương TI-HO OSS

Độ nhám trên hạt cao nên nhanh chóng liên kết với dịch huyết tương của bệnh nhân, giúp cho tích hợp xương diễn ra nhanh ...

Thong ke